Afdrukken

Bedrijfsschade

Bedrijfsschade voor uitoefenaars van een vrij beroep

Voor wie in zijn woning een vrij beroep uitoefent. Deze verzekering dekt de bedrijfsschade, te wijten aan een onderbreking of vermindering van de beroepsactiviteit na brand of een ander verzekerd schadegeval. Per werkdag inactiviteit is een vooraf bepaalde vergoeding vastgesteld.