Afdrukken

FAQ

Kan iedereen verzekert worden in de KBC hospitalisatieverzekering?
Iedereen die medisch geaccepteerd wordt kan aangesloten worden in de KBC hospitalisatieverzekering, met uitzondering van personen boven de 65 jaar. Eénmaal aangesloten blijft men levenslang verzekerd! De acceptatie is beperkt tot het invullen van een medische vragenlijst.

Kan je bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering onmiddellijk tussenkomst genieten ingeval van hospitalisatie?
De dekking treedt onmiddellijk in voege voor hospitalisatie bij ongeval en besmettelijke ziekte. Er is echter 3 maanden wachttijd voor andere ziekten en 10 maanden voor bevallingen.

Wat wordt bedoeld met de pré- en posthospitalisatie
Tijdens een periode van 2 maanden vóór en 6 maanden ná de hospitalisatie worden de kosten van ambulante medische verzorging vergoed.

Wat wordt bedoeld met ambulante medische kosten of verzorging
Dit zijn de kosten die gemaakt worden en de verzorging die gegeven wordt buiten het ziekenhuis (maar in verband staan met de eerdere of latere hospitalisatie en/of werden gemaakt voor één van de zware ziektes vermeld in een lijst)

Wat wordt bedoeld met de waarborg zware ziekten
Er is tussenkomst voor de ambulante medische zorgen wanneer de verzekerde lijdt aan één van de 29 zware ziektes vermeld in volgende lijst:

aids, amyotrofe lateraal sclerose, brucellose, cerebrospinale meningitis,  cholera, difterie, encefalitis, kanker, leukemie, malaria, miltvuur, mucoviscidose, multiple sclerose, nierdialyse, paratyfus, pokken, poliomyelitis, progressieve spierdystrofieën, suikerziekte, tetanos,  tuberculose, tyfus, virale hepatitis, vlektyfus, ziekte van Alzheimer,  ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, ziekte van Pompe.

Waar is deze verzekering geldig?
De polis geldt over de hele wereled, op voorwaarde dat de verzekede zijn hoofdverblijplaats in België heeft en niet langer dan 6 maanden in het buitenland verblijft.

Heb ik vrije keuze van ziekenhuis, arts en kamer?
U hebt vrije keuze van ziekenhuis en arts waarvoor onbeperkte waarborg is.

Bij hospitlaisatie in een duur ziekenhuis (zie lijst hieronder), blijft 50% van het persoonlijke aandeel ten laste van uzelf als u hebt gekozen voor een kamer met supplementen voor de patiënt.

Hierna volgt de lijst van dure ziekenhuizen (toestand 01-05-2003):   

 • Instituut Jules Bordet (1000 Brussel)
 • Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter (1000 Brussel)
 • César De Paepe (1000 Brussel)
 • Universitair Verplegingscentrum Brugmann (1020 Brussel)
 • Medisch Centrum Paul Brien (1030 Brussel)
 • Edith Cavell - Ziekenhuis Park Leopold (1040 Brussel)
 • Iris Ziekenhuizen Zuid - Site Etterbeek - Elsene (1050 Brussel)
 • Erasmus Ziekenhuis ULB (1070 Brussel)
 • Sint-Anna - Sint-Remigius kliniek (1070 Brussel)
 • Hôpital Français Reine Elisabeth (1082 Brussel)
 • Edith Cavell - Nouvelle Clinique de la Basilique (1083 Brussel)
 • Universitair Verplegingscentrum Brugmann (1090 Brussel)
 • Edith Cavell (1180 Brussel)
 • Iris Ziekenhuizen Zuid - Site Molière Longchamp (1190 Brussel)
 • Universitair Ziekenhuis St.-Luc UCL (1200 Brussel)
 • Edith Cavell (1420 Braine-L'Alleud)

Deze lijst kan periodiek worden aangepast. U krijgt de lijst bij het afsluiten van de polis.

Veelgestelde vragen bij de optie "forfaitaire dagvergoeding in een éénpersoonskamer...

Hoe wordt de regeling van dure ziekenhuizen gecombineerd met deze forfaitaire dagvergoeding in een éénpersoonskamer?
Voor opnames in een éénpersoonskamer geldt de forfaitaire dagvergoeding, in een tweepersoonskamer blijft de waarborg beperkt tot 50% en in een meerpersoonskamer is er geen beperking.

Is deze forfaitaire dagvergoding ook van toepassing indien men slechts 1 dag op een éénpersoonskamer verblijft en voor de rest op een twee- en meerpersoonskamer?
Ja, vanaf er 1 dag gefactureerd wordt in een éénpersoonskamer geldt de forfaitaire dagvergoeding voor de ganse duurtijd van de opname.

Geldt de forfaitaire dagvergoeding ook bij opname in een éépersoonskamer omdat er geen tweepersoonskamers (meer) beschikbaar zijn?
Als de patiënt op zijn opnameformulier niet voor een éénpersoonskamer heeft gekozen, mag men de supplementen van een éénpersoonskamer niet aanrekenen. Indien de patiënt gekozen heeft voor een tweepersoonskamer en uit plaatsgebrek op een éénpersoonskamer verpleegd wordt, zal de opname volledig vergoed worden.                                                        

Geldt de forfaitaire dagvergoeding ook indien men om medische redenen op een éénpersoonskamer moet verblijven?
Indien men om medische redenen op een éénpersoonskamer verblijft mag het ziekenhuis geen supplementen aanrekenen in een éénpersoonskamer. In dit geval zal dan ook de opname vergoed worden.

Wordt een verblijf in een dagziekenhuis ook terugbetaald?
Het verblijf in een dagziekenhuis wordt beschouwd als een hospitalisatie op voorwaarde dat het RIZIV de medische prestaties forfaitair terugbetaalt op basis van de nationale overeekomst tussen de ziekenhuizen en de ziekenfondsen.    

Ik heb geen hospitalisatiepolis nodig want ik betaal al bij betaal hiervoor reeds bij mijn mutualiteit.
Bent u zeker dat uw bijdrage dient voor uw hospitalisatieverzekering? Hebt u het hier niet over uw trimestriële bijdrage voor de normale aansluiting?

Ik heb al een hospitalisatieverzekering via mijn werk.
Dat is goed voor u, maar zijn ook uw gezinsleden verzekerd? Krijgt u uw werkelijke kosten terugbetaald of krijgt u een forfait? Hoe hoog is uw franchise? Als u dat niet duidelijk weet, dan willen wij dit graag eens voor u nakijken.   

Ik heb geen hospitalisatieverzekering nodig want de mutualiteit betaald toch het grootste deel terug?
De mutualiteit betaalt inderdaad een deel terug maar bij opname moet u altijd nog een deel zelf te betalen (= remgeld). Als u wordt opgenomen voor enkele dagen tot een week, kan de opleg vlug oplopen van 250 euro tot 1000 euro afhankelijk van welke ingreep en in welke kamer u wordt opgenomen.

Ik heb al een hospitalisatieverzekering via mijn mutualiteit.
Dan bent u zich bewust van het risico, want één op drie gezinnen heeft jaarlijks te maken met een opname krijgt u alles terugbetaald (formule werkelijke kosten)? Of krijgt u een forfait per dagopname? Hoe hoog is uw franchise? Is dagopname verzekerd?          

Weet u het niet, dan willen wij dit graag voor u nazien...