Afdrukken

FAQ

Het spreekt vanzelf dat zo'n belangrijk milieurisico maar kan verzekerd worden wanneer de KMO zich ertoe verbindt om een aantal essentiële wettelijke verplichtingen met betrekking tot het milieu strikt na te leven:

  • De KMO moet beschikken over een volledige en geldige milieuvergunning en moet die ook naleven.
  • De KMO moet een milieucoördinator aangesteld hebben wanneer ze daartoe wettelijk verplicht is.
  • De KMO moet haar opslagtanks continu laten controleren zoals de wet het voorschrijft. Wij vragen bovendien dat enkelwandige ondergrondse tanks ook een corrosietest ondergaan
  • De KMO laat altijd een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren als zij daartoe wettelijk verplicht is (bij overdracht of periodiek).

Op het ogenblik van het sluiten van de polis gelden daarenboven de volgende voorwaarden:
  • De KMO moet ook een BA- en een brandpolis bij KBC Verzekeringen hebben.
  • Bedrijven die periodieke bodemonderzoeken moeten laten uitvoeren moeten een recent oriënterend bodemonderzoek kunnen voorleggen (max. 2 jaar oud) dat bovendien geactualiseerd werd (wanneer ouder dan 6 maanden).
  • Er mag geen recent incident hebben plaatsgevonden dat u zou aanzetten tot het indienen van milieuclaims tegen anderen (uw buren bv.).