Afdrukken

FAQ

Mag ik een aanhangwagen trekken met mijn personenwagen?
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen diverse types van aanhangwagens.
Indien u een aanhangwagen trekt met een MTM van minder of gelijk aan 750 kg is deze vrijgesteld van technische keuring,inschrijving en het betalen van een verkeersbelasting voor deze aanhangwagen.
Het trekken van dergelijke aanhangwagen is bij KBC Verzekeringen GRATIS meeverzekerd.
Indien u een aanhangwagen wil trekken met een MTM hoger dan 750 kg dan moet is deze samen met het trekkend voertuig onderworpen aan de technische keuring, moet deze ingeschreven worden onder een afzonderlijke nummerplaat én is hiervoor een afzonderlijke verkeersbelasting verschuldigd!
Het trekken van dit soort aanhangwagens moet worden gemeld aan uw verzekeraar én bijkomend worden meeverzekerd in uw autoverzekering.
LET WEL: Uw aanhangwagen in losgekoppelde toestand is enkel verzekerd indien u een gezinspolis of bedrijfspolis hebt onderschreven!

Op weg met een vervangwagen?
De verzekeringsplicht rust altijd op de eigenaar-houder van het voertuig. Hij moet ervoor zorgen dat zijn voertuig ingeschreven en verzekerd is.

Gerust op weg met een vervangwagen:

 • De vervangwagens die KBC Bijstand ter beschikking heeft stelt via VAB, zijn keurig ingeschreven en verzekerd. Daar zijn geen problemen te verwachten.
 • Je voertuig is tijdelijk onbruikbaar wegens panne of ongeval....:Ook vele garagisten stellen een vervangwagen ter beschikking die ingeschreven, verzekerd en ook technisch goedgekeurd is. Deze voertuigen hebben een 'eigen' nummerplaat. De cliënt controleert het best voor hij op stap gaat wel even de boorddocumenten: geldige groene kaart, inschrijvingsbewijs, nummerplaat en keuringsbewijs.
 • Iemand geeft je een vervangauto: Er zijn ook garagisten die je een vervangauto geven voorzien van een handelaarsplaat (plaat met witte achtergrond en groene letters en cijfers). In dat geval moet je wel opletten want de wet legt een aantal verplichtingen op aan de gebruikers van een handelaarsplaat. Zo moet het voertuig effectief bij de garagist in herstelling zijn en mag de handelaarsplaat wettelijk maximaal zeven dagen gebruikt worden.
  Controleer best:
  - of er een geldige handelaarsplaat op de wagen hangt;
  - of het inschrijvingsbewijs van de handelaarsplaat zelf in de wagen ligt én het inschrijvingsbewijs van de eigen wagen;
  - of er een geldige groene kaart (verzekeringsbewijs) voor de handelaarsplaat in de wagen aanwezig is;
  - of er een geldig keuringsbewijs in de wagen ligt.

Opgelet met eigen nummerplaten!
Soms wordt er ook een andere oplossing voorgesteld, maar je eigen nummerplaten op een geleende wagen schroeven is verboden. Er is namelijk geen correct inschrijvingsbewijs voor deze wagen (overtreding).
Daarnaast is er voor deze wagen geen belasting op inverkeerstelling betaald (overtreding).
De wagen zelf is niet verzekerd (overtreding) en heel wat van die wagens hebben geen geldig document van technische keuring (overtreding).
Bij politie of ongeval betekent dat een hoop narigheid. Wie toch het ongeluk heeft om met een dergelijke niet-verzekerde wagen een ongeval te veroorzaken, hoeft echter nog niet onmiddellijk te wanhopen.
Het zgn. artikel 4 van het modelcontract BA-auto voorziet in een bijkomende dekking voor de cliënt en zijn inwonende gezinsleden. Duidelijk een uitzondering, een vangnet waarop men alleen in bepaalde omstandigheden een beroep kan doen. Zo moet het eigen voertuig buiten gebruik zijn en mag de vervanging maximaal 30 dagen duren. Het gebruikte voertuig blijft een onverzekerd voertuig en hiervoor kan de tussenpersoon uiteraard geen verzekeringsbewijs of groene kaart afleveren.

Sommige 'online' verzekeraars kunnen goedkopere premies aanbieden
U neemt een autoverzekering rechtstreeks bij een 'online' verzekeraar, zonder tussenpersoon. Omdat u reeds zovele jaren schadevrij rijdt, ligt de verzekeringspremie vrij laag. En dan gebeurt het toch: een aanrijding. U bent in fout.
De schade aan de wagen van de tegenpartij is te groot om ze uit eigen zak te betalen en alzo een premieverhoging te ontlopen. Uw autoverzekeraar betaalt aan de tegenpartij 4.000 €.

Na 4 maand krijgt u een nieuwe betalingsaanvraag. Uw autopremie stijgt plots tot 350%! U meldt dat u hiermee niet akkoord gaat. Bij een premieverhoging moet u immers het recht hebben om de polis op te zeggen. Uw verzekeraar meldt u dat u niet kunt opzeggen omdat dit zo in de polisvoorwaarden vermeld staat.

Wat doet u?

Indien uw verzekeraar de premie zonder uw akkoord wijzigt, dan moet hij u hiervan op de hoogte brengen. U heeft dan het recht uw polis op te zeggen. Inzake autoverzekeringen is het echter gebruikelijk dat de evolutie van de premie na schade of bij afwezigheid van schade in de polis is opgenomen. Zolang de verzekeraar deze contractuele bepalingen nakomt en geen nog grotere premieverhoging toepast, heeft u geen opzegrecht.

Sommige verzekeraars durven klanten lokken met aantrekkelijke premies, maar passen na een schadegeval buitensporige premieverhogingen toe. Ook zogeheten premiegaranties durven wel eens teleurstellen
Wij bieden u een betaalbare polis zonder verrassingen na schade. Goeie bestuurders worden minder beboet bij ons na schade. Vraag ons naar bijkomende inlichtingen.

Betaalt 70% echt te veel voor zijn autoverzekering?
Jaarlijks heeft slechts een minderheid van de autoverzekerden een ongeval. Hun premies zijn ontoereikend om er alle schadegevallen mee te betalen. Verzekeraars gebruiken hiervoor ook de premies van verzekerden die geen ongeval hadden. Hieruit besluiten dat deze laatsten te veel betalen is een stukje misleidend. Het is een marketing-truk om verzekerden zonder ongeval zich ongelukkig te laten voelen met de premie die zij betalen.

Niemand heeft de zekerheid, zelfs al rijdt hij vele jaren schadevrij, dat er geen jaar zal komen waarin hij bijvoorbeeld 1 of 2 (zware) schadegevallen zal hebben. Om premies goed met elkaar te kunnen vergelijken, neemt u best een periode van drie jaar. Ga uit van verschillende veronderstellingen. Een eerste veronderstelling waarbij u gedurende twee jaar geen ongeval hebt, een tweede veronderstelling waarbij u wel een ongeval hebt. U zult merken dat een interessante aanbieding plots minder aantrekkelijk, mogelijk zelfs duurder, wordt.
Wij bieden u aantrekkelijke jokers aan en levenslange verzekeringsgarantie. Vraag naar onze voorwaarden.

Wat zijn de gevolgen van rijden onder invloed?
Een avondje uit met vrienden. Aan ambiance en drank geen gebrek. U drinkt een paar glazen te veel. Op weg naar huis veroorzaakt u een ongeval. Uw aansprakelijkheid kan niet worden betwist. Uw verzekering betaalt de tegenpartij 40.000 €. Zijn wagen is total loss.
Bovendien vervolgt het parket u voor alcoholintoxicatie. Het alcoholgehalte in uw bloed bedroeg 1,01 gr/l i.p.v. het maximum toegelaten 0,8 gr/l.
Uw autoverzekeraar vordert van u niet alleen het volledige schadebedrag terug, maar ook de kosten voor het beheer van uw schadedossier. U bent bij een grootbank verzekerd. Uw bankier weet dat u niet over zoveel geld beschikt. Hij laat u toe de schuld zonder intrest over een periode van 5 jaar te spreiden.
Hoe kijkt u tegen deze situatie aan?

Hoe vreemd het ook moge klinken, maar alcoholintoxicatie kan - in tegenstelling tot dronkenschap - voor een verzekeraar 'burgerlijke aansprakelijkheid' geen reden zijn om van u het schadebedrag terug te vorderen. U moet dus helemaal niets terugbetalen.
Deze verzekeraar maakt ofwel misbruik van uw onwetendheid ofwel is hij niet goed op de hoogte van deze materie die in onze wetgeving zeer specifiek geregeld is.
In dit voorbeeld zou de bankverzekeraar trouwens in de fout gaan door de informatie die hij als bank van u heeft, voor zijn verzekeringsdossier te gebruiken. Het gebruik van uw persoonsgegevens is aan strikte regels onderworpen.
Wij kennen deze materie. Wij staan u graag met kennis van zaken bij.