Afdrukken

Fiscaliteit

  • Polis Gewaarborgd Inkomen: de uitgekeerde renten worden belast als beroepsinkomen.
  • Pensioenvorming: het gevormde pensioenkapitaal wordt belast volgens het regime van de omzettingsrente (art. 169 W.I.B.). Dit houdt in dat het uitgekeerde kapitaal (exclusief de winstdeelname) wordt omgezet naar een fictieve rente. Afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van de uitkering wordt een bepaald percentage (van 1 % tot 5 %) toegepast op het uitgekeerde kapitaal. Zo bekomt men het bedrag van de fictieve rente. De fictieve rente moet de begunstigde bij zijn inkomsten voegen gedurende 10 of 13 jaar (volgens de leeftijd van de begunstigde op het tijdstip van de uitkering).
  • Solidariteitsprestaties:
    • de uitgekeerde renten bij blijvende invaliditeit worden belast als pensioen; bij tijdelijke invaliditeit worden die belast als vervangingsinkomen;
    • de premievrjistelling wordt als dusdanig niet apart belast (zit vervat in het pensioenkapitaal op einddatum).