Afdrukken

Infotheek

Schade-aangifte hospitalisatie
Indien een opname in een ziekenhuis is vereist of wordt voorzien kunt u GRATIS telefonische aangifte doen via telnr 0800-90 068 of kunt u de opname melden via bovenstaande aangifteformulier. Deze moet op de achterzijde worden aangevuld door de behandelende geneesheer.

Medische vragenlijst gezondheidszorgen
Medische vragenlijst in te vullen door verzekerden vanaf 5 jaar nodig voor de medische acceptatie bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering. Deze moet volledig worden ingevuld. Wanneer vragen onbeantwoord blijven zal de medische vragenlijst worden teruggestuurd.

Medische vragenlijst gezondheidszorgen voor kinderen jonder dan 5 jaar
Medische vragenlijst in te vullen voor verzekerden jonger dan 5 jaar. Deze vragenlijst moet worden ingevuld door de ouders en is nodig voor de medische acceptatie bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering. Deze moet volledig worden ingevuld. Wanneer vragen onbeantwoord blijven zal de medische vragenlijst worden teruggestuurd.