Afdrukken

Omschrijving

Als u tijdelijk of voorgoed niet meer kunt werken als gevolg van ziekte of ongeval, dan voorziet de verzekering Gewaarborgd Inkomen in een maandelijkse uitkering van een vervangingsinkomen.