Afdrukken

Omschrijving

De verzekering beschermt de verzekerde tegen eisen om schadevergoeding die derden tegen hem instellen in het kader van de uitoefening van zijn beroep/handel/bedrijf. De verzekering zal de schade van het slachtoffer vergoeden. Dit is de ‘familiale verzekering' van het bedrijf.

De verzekering is bedoeld voor al wie een onderneming of een zaak heeft, bijvoorbeeld voor industriëlen, vaklui, KMO's...