Afdrukken

Omschrijving

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt ongevallen op het werk en op de weg van en naar het werk. Deze verzekering is wettelijk verplicht als u personeel in dienst hebt.

Deze verzekering wordt gesloten door de werkgever ten behoeve van zijn werknemers, namelijk:

  • de werknemers die onderworpen zijn aan de SZ-reglementering.
  • het personeel dat bij KB aangeduid is: o.a. jobstudenten, dienstboden.