Afdrukken

Omschrijving

Het doel van de KBC-Polis Handel en Diensten is het voortbestaan van uw zaak te garanderen als:

  • uzelf of een van uw medewerkers aansprakelijk is of zich zelfs maar verantwoordelijk voelt voor schade aan andere personen of hun bezittingen;
  • uw zaak schade lijdt;
  • uzelf, of een van uw gezinsleden, vennoten, medewerkers of personeelsleden door een arbeidsongeval arbeidsongeschikt worden.

De KBC-Polis Handel en Diensten biedt u een heel complete dekking en bevat daarom alle nodige waarborgen: burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, personeelsverzekeringen en een verzekering lichamelijke ongevallen.