Afdrukken

Omschrijving

Het risico dat één van uw medewerkers in een ziekenhuis wordt opgenomen, is reëel. Naast het menselijk leed wordt een ziekenhuisopname ook vaak financieel een zware dobber.

Wist u dat een hospitalisatieverzekering, aangeboden via de werkgever, het meest gegeerde extralegaal voordeel is, na extra vakantiedagen. Uit enquêtes blijkt in elk geval dat een collectieve hospitalisatieverzekering het meest verkregen extralegaal voordeel is. Bovendien is het voordeel dat de werknemers uit deze verzekering halen, vrij van elke belasting.

In België beschikken wij gelukkig over een vrij goede sociale bescherming. De kosten voor geneeskundige verzorging worden gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Het gedeelte van de kosten dat voor eigen rekening blijft, neemt echter gestaag toe. De media berichten de laatste jaren zeer regelmatig over de exploderende gezondheidskosten. De stijging van deze kosten moet voornamelijk worden toegeschreven aan de sterk stijgende ereloon- en materiaalsupplementen. De patiënt voelt dit steeds meer in de factuur.