Afdrukken

Omschrijving

Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen een daling in het bedrijfsresultaat door de onderbreking of de vermindering van de door de verzekerde op de ligging uitgeoefende beroepsactiviteit ten gevolge van een verzekerd schadegeval.

Dit is voor vele zelfstandigen of bedrijven een noodzakelijke aanvulling op hun brandverzekering. Statistisch blijkt immers dat 33% van de bedrijven na een zwaar schadegeval in faillissement gaan. Door een degelijke bedrijfsschadeverzekeirng vermijdt u dit risico.