Afdrukken

Omschrijving

Deze verzekering is bestemd voor iedereen die bij de constructie van bouwwerken of verbouwing betrokken is, zoals de bouwheer, de aannemer, de onderaannemer, de architect, de ingenieur...

De Polis Alle Bouwplaatsrisico's beschermt u tegen materiële schade aan het bouwproject en tegen eisen tot schadevergoeding die derden tegen de verzekerde instellen in het kader van de uitvoering van het werk.

Alle beschadigingen en verliezen aan bouwwerken. De dekking is opgevat als een alle risico's dekking. Dat wil zeggen dat alles verzekerd is, behalve dat wat uitdrukkelijk is uitgesloten.

Enkele voorbeelden: brand, storm, ontploffing, onvoorzichtigheid, diefstal, schade aan derden