Afdrukken

Omschrijving

Net zoals bij de wettelijke arbeidsongevallenverzekering is uw personeel verzekerd bij overlijden, bij blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid en voor medische kosten.