Afdrukken

Omschrijving

KBC-Life Junior Plan is een spaarverzekering waarbij u met een kleine maandelijkse spaarinspanning een mooi kapitaal bijeenspaart voor uw oogappel. Uw kind, kleinkind, petekind, krijgt een extra financiële ruggensteun op het ogenblik dat ze op hun eigen benen gaan staan.

  • Hoeveel u ook spaart, u krijgt op elke storting een gewaarborgde rente. Bovendien kan deze rente verhoogd worden met een winstdeling
  • Mocht u overlijden voor u het gespaarde kapitaal kan geven aan uw oogappel, zorgt KBC ervoor dat hij/zij toch een behoorlijk kapitaal krijgt
    In uw plan is immers een overlijdensdekking opgenomen en u kiest welk percentage van uw geplande stortingen KBC aan het gespaarde bedrag moet toevoegen als u overlijdt
  • U houdt de touwtjes in handen. U kan op elk moment beslissen om iets anders te doen met het bedrag dat u initieel bijeenspaarde voor uw (klein)kind
  • U weet altijd waar u aan toe bent: elk jaar bezorgen wij u een gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van uw contract