Afdrukken

Omschrijving

Wanneer een kostwinner in het gezin sterft, heeft dat vaak zware financiële gevolgen. Studerende kinderen, het onderhoud van het huis, de rekeningen blijven komen.
Zij die achterblijven, worden tijdens die moeilijke dagen bovendien geconfronteerd met de kosten voor de begrafenis, de successierechten en soms een aanzienlijke ziekenhuisfactuur.

Kernmerken:

  • De aanvangsleeftijd voor het contract ligt tussen 18 en 50 jaar.
  • De looptijd van het contract ligt tussen 10 en 65 jaar.
  • De overlijdensverzekering kan worden gesloten op twee hoofden. Wanneer een van de twee verzekerden overlijdt tijdens de looptijd van het contract, dan wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de langstlevende verzekerde.