Afdrukken

Omschrijving

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt de zelfstandige de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier een bijkomend pensioen op te bouwen naast zijn bescheiden wettelijk pensioen.

Wie kan een VAPZ afsluiten:

  • Zelfstandigen (en helpers) in hoofdberoep;
  • zelfstandigen (en helpers) in bijberoep (op voorwaarde dat ze de minimale sociale bijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep betalen);
  • meewerkende echtgenoten (met "maxi"-statuut)

KBC-Life Pension Plan VAPZ: met rentegarantie
Nieuwe stortingen voor de beleggingsverzekering KBC-Life Pension Plan krijgen een gewaarborgd rendement. Daarbovenop kan jaarlijks een winstdeling uitgekeerd worden.

KBC-Life Pension Plan-VAPZ is een uitermate flexibele pensioenformule volledig op uw maat gesneden. U beslist zelf hoeveel en wanneer u stort. Bovendien zorgt het KBC-Life Pension Plan-VAPZ ook voor uw gezin. De aanvullende overlijdensdekking die u aan uw contract kunt koppelen geeft uw gezin een stuk financiële zekerheid als u plots zou wegvallen. Ook op het ogenblik van pensionering (of voortijdig overlijden) is het KBC-Life Pension Plan-VAPZ zeer soepel: ofwel opteert u om de opgebouwde pensioenreserve in één keer op te nemen, ofwel kiest u om het pensioenkapitaal om te zetten in een levenslang inkomen.