Afdrukken

Omschrijving

Jaarlijks kunt u als arts, tandarts, apotheker, kinesist en binnenkort ook als logopedist en thuisverpleger een financiële tegemoetkoming van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) krijgen.

Maatwerk & Flexibiliteit

Wij bieden u een voorzorgsplan op maat. U sluit een RIZIV-polis af voor een aanvullend inkomen voor later, als u op rust bent. Of voor een extra inkomen voor uw gezin, mocht u overlijden. Of stel dat u invalide wordt, dan kiest u voor een maandelijks vervangingsinkomen. U kunt trouwens ook verschillende waarborgen combineren. Aan u de keuze.

Wij zorgen ervoor dat u tijdig de nodige formulieren ontvangt om een RIZIV-bijdrage aan te vragen en werkt de procedure volledig voor u af.