Afdrukken

Uw voordelen

Deze verzekering geldt over de hele wereld.

Ook de houder of toegelaten gebruiker zijn verzekerd, als zij geen beroep kunnen doen op een andere verzekering.

 

Voordelen Rechtsbijstand:

  • Volledig afzonderlijk, gescheiden schadebeheer door de gespecialiseerde afdeling DEFENDO.
  • Als uzelf schade lijdt, zal DEFENDO de schade terugvorderen van de persoon die hiervoor aansprakelijk is (buiten overeenkomst).
  • Is de aansprakelijke persoon insolvabel, dan zal DEFENDO zelf uw schade vergoeden als geen enkele andere instelling uw schade vergoedt.
  • Als u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf, dan neemt DEFENDO uw strafrechterlijke verdediging op zich.
  • Als u met ons van mening verschilt over de manier waarop DEFENDO uw geschil behandelt, dan kunt u het geschil voorleggen aan een advocaat van uw keuze.