Afdrukken

Uw voordelen

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Verzekert alle lichamelijke en stoffelijke schade die de eigenaar of de bestuurder of de bediener met het vaartuig of de lading aan derden veroorzaakt.
 • Ook waterskiërs en andere personen die over het water voortgetrokken worden, zijn verzekerd als zij schade veroorzaken.
 • Uitbreiding onderlinge aansprakelijkheid mogelijk voor passagiers of gezinsleden.
 •  

  Rechtsbijstand

  • Volledig afzonderlijk, gescheiden schadebeheer door de afdeling DEFENDO.
  • Als u schade lijdt, zal DEFENDO de schade terugvorderen van de persoon die daarvoor aansprakelijk is (buiten overeenkomst).
  • Is de aansprakelijke persoon insolvabel, dan zal DEFENDO zelf uw schade vergoeden als geen enkele andere instelling uw schade vergoedt.
  • Wanneer u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf, zal DEFENDO uw strafrechtelijke verdediging op zich nemen.
  • Als u met ons van mening verschilt over de manier waarop het geschil behandeld wordt, dan kunt u het geschil voorleggen aan een neutrale advocaat.

  Casco

  • Vergoedt verlies, beschadiging of verdwijning van het vaartuig door ongevallen tijdens de vaart of tijdens het verblijf op het water.
  • Ongevallen tijdens het vervoer over het land zijn verzekerd.
  • Ook brand, ontploffing, (poging tot) diefstal en vandalisme zijn verzekerd.

  Bijstand

  Uitgebreide bijstand voor de opvarenden en het vaartuig in probleem- of noodsituaties of wanneer dringende hulpverlening nodig is.