Afdrukken

Uw voordelen

Financieel interessanter dan een loonsverhoging, voor u én voor uw medewerker

Voor uw onderneming vormt de premie, net zoals loon, een fiscaal aftrekbare bedrijfskost. Op de premie van de groepsverzekering bent u echter als werkgever slechts 8,86% RSZ verschuldigd. Een verschil dus van pakweg 25% als u dit vergelijkt met de RSZ-bijdragen op lonen.

Voor uw medewerker zijn premies voor een groepsverzekering ook interessanter, omdat hij op dit uitgesteld loon slechts belasting verschuldigd is op het moment van uitkering. Al die tijd kan het gespaarde bedrag dus belegd worden en intresten genereren. Bovendien is het eindkapitaal gedeeltelijk vrijgesteld van belasting en bedraagt de taxatie op het basiskapitaal slechts 16,5% of zelfs 10%.

Beduidend minder dus dan de aanslagvoet op lonen