Afdrukken

Uw voordelen

Wij bieden u een voorzorgsplan op maat.

U sluit een RIZIV-polis af voor een aanvullend inkomen voor later, als u op rust bent. Of voor een extra inkomen voor uw gezin, mocht u overlijden.

Of stel dat u invalide wordt, dan kiest u voor een maandelijks vervangingsinkomen.

U kunt trouwens ook verschillende waarborgen combineren. Aan u de keuze.

KBC Verzekeringen zorgt ervoor dat u tijdig de nodige formulieren ontvangt om een RIZIV-bijdrage aan te vragen en werkt de procedure volledig voor u af.

Enkele belangrijke voordelen:

 • Een RIZIV-polis is voor u helemaal gratis, want hij wordt volledig gefinancierd door het RIZIV.
 • Het kapitaal dat u via de RIZIV-polis opbouwt, wordt voordelig belast.
 • U kiest zelf hoe u uw RIZIV-bijdrage verdeelt over een aanvullend pensioen pensioen (vanaf conventiejaar 2004 is dit onder de vorm van een sociale pensioenovereenkomst), een overlijdensdekking en een gewaarborgd inkomen. En u kunt op elk ogenblik die verdeling herzien, bijvoorbeeld wanneer uw gezinstoestand verandert.

Voor wie?

 • Als arts, tandarts, apotheker of kinesist dient u medische prestaties te leveren voor sociaal verzekerden in het kader van de ziekteverzekering.
 • Verder bent u als arts, tandarts of kinesist toegetreden tot de Nationale Akkoorden of Overeenkomsten.
 • Tot slot dient u het sociale voordeel jaarlijks aan te vragen.

Omvang van de bijdrageHoeveel de RIZIV-bijdrage voor u concreet bedraagt, hangt af van uw beroep en vindt u jaarlijks in het Belgisch Staatsblad. De bedragen worden bepaald op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. U vindt hier een overzicht:

 • voor artsen die volledig geconventioneerd zijn: 3.595,10 euro (dienstjaar 2008);
 • voor artsen die gedeeltelijk geconventioneerd zijn: 1.935,13 euro (dienstjaar 2008);
 • voor tandartsen: 1.954,68 euro (dienstjaar 2008);
 • voor apothekers: 2.366,92 euro (dienstjaar 2007). Voor adjunct-apothekers en voor vervangers van apothekers geldt een aparte regeling;
 • voor kinesisten met tenminste 1.000 verstrekkingen op jaarbasis of tenminste 15.000 M-waarden: 900 euro (dienstjaar 2006).

Kenmerken van de polis

 • Als arts, tandarts, apotheker of kinesist bent u zowel de verzekeringnemer als de verzekerde.
 • Het contract kan zowel afgekocht worden of in pand worden gegeven. Bovendien kan ook een voorschot op de polis worden genomen.
 • U kunt opteren voor een uitkering in de vorm van een kapitaal of een rente.