Afdrukken

Uw voordelen

De wijze waarop wij onze verzekeringsprestatie leveren is uniek. Het uitvoeren van een bodemsanering is een complexe en technische aangelegenheid, die ook een niet te onderschatten administratieve overlast met zich meebrengt. Daarom organiseren en coördineren wij zelf de sanering van bodem en water voor u. Wij doen daarvoor o.m. een beroep op erkende bodemsaneringsexperts en ervaren saneerders.

U kunt dus gerust zijn. Wij vangen niet enkel de financiële gevolgen van het schadegeval op, wij staan u ook daadwerkelijk bij in de afhandeling ervan. En wij zorgen ervoor dat de bodem volledig conform de wet en op een kwaliteitsvolle manier wordt gesaneerd. Zo kunt u achteraf in alle rust en zonder problemen uw bedrijfsactiviteiten voortzetten.

Bij een milieuschade staan we direct klaar met de nodige expertise en interventiemiddelen: één telefoontje volstaat naar ons call-center dat 24/24 uur paraat staat! Zo bent u zeker van een snelle aanpak en een beperking van de omvang van de schade.

Jammer genoeg is niet elke verontreiniging verzekerbaar, zoals bijvoorbeeld verontreiniging die al bestond voor het sluiten van de polis, of verontreiniging die u opzettelijk veroorzaakte. Maar ook hier gaan wij anders te werk dan andere verzekeraars. Wij bepalen enkel in de beperkte lijst van uitsluitingen welke saneringen bij ons niet verzekerd zijn. Dat betekent dat wij elke saneringsplichtige verontreiniging verzekeren, tenzij die in de lijst uitgesloten is.