Afdrukken

Uw voordelen

 Burgerlijke Aansprakelijkheid

 • Geldt in België en in alle landen die op de groene kaart staan: de groene kaart is een van de documenten die altijd in uw voertuig aanwezig moet zijn.
 • Het trekken van een aanhangwagen tot 750 kg MTM is gratis meeverzekerd. Is de toegelaten massa meer dan 750 kg, dan dient u dat aan ons te melden.
 • Bij een ongeval kunt u ons 24 uur per dag bellen voor bijstand of voor hulp bij het invullen van het Europese Aanrijdingsformulier. Zorg ervoor dat dit altijd in uw wagen ligt.

Rechtsbijstand

 • Verleent ook dekking:
  - bij contractuele geschillen in verband met het verzekerde voertuig,
    zoals aan- of verkoop, onderhoud en herstelling;
  - bij administratieve geschillen met de overheid zoals bijvoorbeeld over
    de intrekking van het rijbewijs, inschrijving van het voertuig,
    verkeersbelasting of keuring van het voertuig;
  - bij een strafrechtelijke verdediging in geval van verkeersmisdrijf of
    een daarmee samenhangend onopzettelijk misdrijf;
 • Tot een bedrag van 40 000 euro.
 • Er is een aanvullende dekking voor wanneer de (buitencontractueel aansprakelijke) tegenpartij over onvoldoende financiële middelen beschikt.

Volledige omnium

 • Bij total loss, terugbetaling van:
  - de aankoopprijs van het omschreven voertuig, de speciale uitrusting
    en het toebehoren, zoals die blijkt uit de factuur;
  - de overnamevergoeding van het vorige voertuig indien deze van de
    factuur werd afgetrokken;
  - + 10 % extra indien deze optie werd gekozen;
 • De integrale vergoeding wordt gegarandeerd gedurende 12 maanden na de datum van de factuur.

Gedeeltelijke omnium

 • Deze verzekering is de ideale vervolgverzekering voor de volledige omnium
 • Uw voertuig is verzekerd tegen onder meer:
  - diefstal of poging tot diefstal;
  - glasbreuk;
  - natuurgeweld (hagel, storm,...);
  - brand (ook smeltschade door kortsluiting);
 • Terugbetaling van de kosten van de geneeskundige verzorging bij car- of homejacking.
 • De integrale vergoeding wordt gegarandeerd gedurende 12 maanden na de datum van de factuur.

KBC-VAB Bijstand

U hebt de keuze uit twee formules:

 • formule 1: bijstand aan personen en bijstand voor het voertuig;
 • formule 2: formule 1 aangevuld met het VTB-VAB-lidmaatschap (pechverhelping).