Afdrukken

Uw voordelen

  • Een RIZIV-polis is voor u helemaal gratis, want hij wordt volledig gefinancierd door het RIZIV.
  • Het kapitaal dat u via de RIZIV-polis opbouwt, wordt voordelig belast.
  • U kiest zelf hoe u uw RIZIV-bijdrage verdeelt over een aanvullend pensioen (vanaf conventiejaar 2004 is dit onder de vorm van een sociale pensioenovereenkomst), een overlijdensdekking en een gewaarborgd inkomen. En u kunt op elk ogenblik die verdeling herzien, bijvoorbeeld wanneer uw gezinstoestand verandert.