Afdrukken

Uw voordelen

  • geen premietaks
  • Fiscaal voordeel:
    - op een premie van maximaal 8,17% van het geherwaardeerd nettobelastbaar bedrijfsinkomen (van 3 jaar voordien) met een absoluut max. van 2.686,05 euro (2008)
    - stortingen aftrekbaar als bedrijfslast zodat fiscaal voordeel = marginale aanslagvoet
  • Voordeel op sociale bijdragen:
    inkomen waarop sociale zekerheidsbijdragen worden berekend, wordt verminderd met premie VAPZ. Gevolg: minder sociale bijdragen te betalen!