Afdrukken

Uw voordelen

Beloning voor goede bestuurders

Door het bonus-malussysteem van KBC geniet u als veilige bestuurder sneller kortingen dan bij de meeste andere maatschappijen. Na 5 jaar loopt die korting aardig op.

De levenslange verzekeringsgarantie

Bent u tussen 55 en 65 jaar? Verwerf dan een levenslange verzekeringsgarantie! Wij belonen trouw en veilig rijden met de zekerheid dat we uw contract ook na uw 65e verjaardag niet louter op basis van uw leeftijd opzeggen.

Speciale tarieven voor jongeren

Met het KBC-jongerenvoordeel krijgt u een korting op de normale jongerentarieven. Jongeren rijden bovendien vaak met de auto van de ouders. En als steuntje in de rug kan de jongere bij schadevrij rijden de opgebouwde bonus overnemen als hij later zelf voor zijn eigen auto een KBC-Autoverzekering sluit.

Uniek bonus-malussysteem bij KBC

Veilige bestuurders krijgen dank zij het bonus-malussysteem van KBC sneller grotere kortingen dan bij de meeste andere maatschappijen. Deze korting kan al na 5 jaar oplopen tot 50% van de premie.
Een bonus-malusregeling is een systeem waarbij de hoogte van de premie van uw autoverzekering mee wordt bepaald door een bonus (kortingspercentage) voor schadevrij rijdende chauffeurs en een malus voor schadeveroorzakende chauffeurs. Voor iedere polis wordt de bonus-malus herbepaald op de hoofdvervaldag van de premie op basis van het schadeverleden van het afgelopen jaar.

Combitarief auto/motor

Bent u de trotse bezitter van een personenauto én een motorfiets? Dan hebben wij voor u een heel interessant combitarief. Meer info bij uw verzekeringsagent.

Unieke rechtsbijstandsformule

Deze uitgebreide rechtsbijstandverzekering zorgt niet enkel dat wij het nodige doen om uw schade te recupereren van de aansprakelijke partij, maar verleent ook dekking:
- bij contractuele geschillen in verband met het verzekerde voertuig, zoals aan- of verkoop, onderhoud en herstelling
- bij administratieve geschillen met de overheid zoals over de intrekking van het rijbewijs, inschrijving van het voertuig, verkeersbelasting of keuring van het voertuig
- bij een strafrechtelijke verdediging in geval van verkeersmisdrijf of een daarmee samenhangend onopzettelijk misdrijf
dit alles tot een bedrag van 100.000 euro
Blijkt de aansprakelijke tegenpartij insolvabel dan betalen wij u zelf tot 12.500 € terug!

Omnium alle risico's: het béste prijs/kwaliteitproduct in zijn klasse

Uw nieuwe personenwagen of recente tweedehandsvoertuig verdient de béste bescherming. Hiervoor is onze alle risico verzekering onmisbaar en wel om volgende redenen:
- Het is een verzekering alle risico's. Alle schadegevallen zijn dus verzekerd, behalve een beperkt aantal uitsluitingen die in de algemene voorwaarden worden vermeld.
- Geen ingewikkeld gedoe: KBC verzekert de aankoopprijs die u werkelijk hebt betaald.
- Die aankoopprijs is gegarandeerd tot 30 maanden na aankoop, ook voor tweedehands auto's die op het moment van aankoop niet ouder zijn dan 36 maanden.
- U kiest zelf het bedrag van de franchise. In vele gevallen hoeft u zelfs niet eens een franchise te betalen. Bijvoorbeeld bij glasschade als u de herstelling laat uitvoeren op een door KBC erkende wijze.
- KBC betaalt de belasting op inverkeerstelling bij total loss.
- Snelle schaderegeling dankzij de KBC-verzekeringsagent.
- Uitgebreide bijstand en pechverhelping zijn inbegrepen.
- De basispremie daalt naarmate het voertuig ouder wordt.
- Optie 10% extra: geeft u recht op een extra vergoeding van 10% bij total loss of diefstal. Handig als u bij de aankoop van uw auto een grote korting hebt bedongen of als er door de diefstal of de total loss ook andere zaken beschadigd of verloren zijn.
Sluit u de polis voor eind juni 2008 dan hoeft u voor de formule ‘10% extra' helemaal niets bij te betalen.

Gedeeltijke omniumverzekering: het ideale vervolg op uw volledige omniumverzekering

Uw voertuig is o.a. verzekerd voor:
- diefstal of poging tot diefstal
- glasschade
- natuurgeweld (hagel, storm...)
- brand (ook smeltschade door kortsluiting)
- Kosten van de geneeskundige verzorging bij car- of homejacking

KBC-VAB bijstandvezekering: onmisbaar bij pech of ongeval in binnen- en buitenland

Wij hebben een unieke samenwerking met de béste bijstandcentrale van het land.

Wij bieden u 3 formules aan:


FORMULE 1:
- Bijstand personen
- Bijstand voertuig
NB: Bezit u geen wagen, dan kunt u de bijstand personen apart sluiten.

FORMULE 2:
- Bijstand personen
- Bijstand voertuig
- Lid van VAB (inclusief pechverhelping)

FORMULE 3:
- Bijstand personen
- Bijstand voertuig
- Lid van VAB (inclusief pechverhelping)
- Vervangwagen na ongeval, diefstal of pech

Meer info:
Bijstand personen Bijstand voertuig
In België:
• overbrenging van een zieke, gewonde of overledene en de medereizigers
• betaling van opsporings- en reddingskosten

In het buitenland komt daar bij:
• repatriëring en terugkeer van andere verzekerden
• overkomst van familieleden
• vervroegde terugkeer naar huis
• verlengd verblijf

Voordelen:
• geldt voor al uw verplaatsingen en verblijven
• zowel om privé- als beroepsredenen
• Geldt wereldwijd, vanaf 10 km van uw woonplaats

Voornaamste beperking:
Uw verblijf mag binnen Europa niet langer duren dan 90 opeenvolgende dagen. Buiten Europa niet langer dan 45 opeenvolgende dagen. Wanneer u het voertuig niet meer kunt gebruiken door een ongeval, diefstal, vandalisme of natuurgeweld, bestaat de bijstand uit:
In België:
• uw voertuig wordt rijklaar gemaakt of, als dat niet mogelijk is, naar de meest aangewezen garage gesleept
• u wordt naar huis gebracht

In het buitenland betaalt KBC bovendien:
• de kosten voor het opsturen van noodzakelijke onderdelen
• het verlengde verblijf terwijl u op de herstelling wacht
• vervangend vervoer als u niet op de herstelling wacht
• repatriëring van het voertuig indien nodig
• bijstand na diefstal van het voertuig (o.a. betaling van de kosten van vervangend vervoer in het buitenland)
• bijstand bij ziekte of ongeval van de bestuurder

Lid van VAB Vervangwagen na ongeval, diefstal of pech:
• 24 uur per dag uitgebreide pechverhelping in België en Luxemburg
• Alle VTB-VAB-ledenvoordelen: abonnement op UIT-magazine, de VAB-tankkaart, de VAB-infodienst,... • als uw wagen niet op een veilige manier opnieuw rijklaar kan worden gemaakt
• Maximaal 7 dagen, alleen in België

De bestuurder is uitstekend verzekerd via de ongevallenverzekering

U ontvangt een vooraf afgesproken forfaitair bedrag voor de lichamelijke schade bij een verkeersongeval in geval van
- blijvende ongeschiktheid
- ernstige, blijvende letsels
- overlijden
- geneeskundige verzorging
- De vergoedingen zijn onafhankelijk van elke discussie over uw aansprakelijkheid.

Speciale tarieven

Wij beschikken over speciale tarieven voor volgende voertuigen:
- kampeerwagen (speciaal combinatietarief voor kampeerwagen + personenwagen)
- oldtimer
- trage auto
- personenwagen zonder nummerplaat
Voor meer inlichtingen en onze speciale tarieven kunt u met ons contact opnemen.

Levenslange verzekeringsgarantie

KBC ziet af van opzeg van de polis op vervaldag of na schadegeval voor 50-plussers indien de polis tussen de 55ste en 65ste verjaardag van de cliënt aan een aantal voorwaarden voldoet (pakketcliënt, BM:C00, laatste 5 jaar schadevrij,...)

Goeie chauffeurs worden beloond met een joker

Als de verzekering van uw personenwagen op de voorbije hoofdvervaldag in de laagste BM graad stond én deze polis was 3 jaar voordien schadevrij bij KBC (= geen malus toegekend in die periode), krijgt u een Joker.
De Joker zorgt ervoor dat KBC bij de berekening van de bonus-malus BA in die polis geen rekening zal houden met het eerste schadegeval in fout. Maw u bonus-malusgraad zal niet stijgen én u vermijdt hierdoor een premieverhoging.
Eenmaal opgebruikt, heeft men voor het volgende schadegeval geen Joker meer en zal dit dus verder doorgerekend worden.
De Joker kan gedurende de volledige levensduur van de polis gebruikt worden (er is dus geen beperking in de tijd).
Na schadegeval in fout wordt de Joker automatisch gebruikt (u moet dus zelf na schade geen extra initiatief nemen).