Afdrukken

Verzekeringsscan

Als zelfstandige kijkt u niet op een uur meer of minder. U stopt al uw energie in de uitbouw van uw zaak. En u hebt alle redenen om trots te zijn op het resultaat. Maar hebt u er al eens bij stilgestaan dat een op het eerste gezicht banaal ongeval dat harde werk in gevaar kan brengen of zelfs teniet kan doen.

Waarschijnlijk had u reeds met deze mogelijkheid rekening gehouden en sloot u een aantal basisverzekeringen af. Maar bent u optimaal verzekerd? Zijn alle risico's wel degelijk gedekt en hebt u geen verzekeringen voor risico's die u eigenlijk niet loopt?

Om deze vragen te beantwoorden is een grondige analyse van uw persoonlijke en professionele situatie onontbeerlijk. Het opmaken van een verzekeringsplan heeft dan ook tot doel de risico's waaraan u blootgesteld wordt diepgaand te bekijken, met het oog op de optimalisering van uw verzekeringssituatie.

Wij vertrekken van de beroeps- en ondernemingsrisico's die u als zelfstandige loopt en kijken na of u hiervoor correct verzekerd bent. Wij gaan hierbij grondig te werk en bestuderen alle waarborgen en clausules. Wij onderzoeken ook de prijs/kwaliteitverhouding. Wij evalueren of uw patrimonium voldoende is verzekerd, of al uw aansprakelijkheden zijn ingedekt en of u ook uw inkomen kan
veilig stellen en dit zowel op korte termijn (bv. bij overlijden), als op lange termijn (bv. bij pensionering). Aansluitend stellen wij u onze verzekeringsoplossingen voor.

Op basis van deze analyse kunnen wij u adviseren welke risico's u best met een verzekeringscontract opvangt en welk niet.

U onvangt van ons een, in mensentaal, opgesteld verzekeringsplan. Deze dienst verlenen wij helemaal gratis en vrijblijvend. Wij begeleiden u doorheen heel het proces.

Indien u na afloop met ons in zee wil gaan, dan maken wij uw volledige verzekeringsadministratie in orde en bezorgen wij u, in een overzichtelijk map, al uw verzekeringspolissen.

Op regelmatige basis zullen wij dan ook een opvolgingsgesprek houden om, op basis van deze analyse, na te gaan of alles nog up-to-date is. Zowel uw bedrijf is immers in evolutie, maar ook de verzekeringsmarkt wijzigt constant.