Afdrukken

Waarborgen

U kunt de volgende risico's verzekeren:
  • Burgerlijke aansprakelijkheid (BA): vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u met uw paard veroorzaakt aan derden.
  • Rechtsbijstand: deze verzekering voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerde paard.
  • Lichamelijke ongevallen (LO): deze verzekering voorziet in een vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Kenmerken BA

  • De KBC-Polis Paarden verzekert de eigenaar van paarden tegen schade die aan anderen wordt toegebracht door het verzekerde paard of een daarmee bespannen rijtuig.

Kenmerken LO

Een vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

  • bij het berijden, geleiden of op- en afstijgen van paarden of pony's;
  • als passagier of menner van een rijtuig bespannen met paarden of pony's;
  • bij het verzorgen van paarden of pony's.