Afdrukken

Waarborgen

 • De (wettelijk verplichte) verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA): vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u met uw vaartuig veroorzaakt aan derden.
  •  
   • Verzekert alle lichamelijke en stoffelijke schade die de eigenaar of de bestuurder of de bediener met het vaartuig of de lading aan derden veroorzaakt.
   • Ook waterskiërs en andere personen die over het water voortgetrokken worden, zijn verzekerd als zij schade veroorzaken.
   • Uitbreiding onderlinge aansprakelijkheid mogelijk voor passagiers of gezinsleden.

   

 • De verzekering rechtsbijstand: deze verzekering voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerde vaartuig.
  •  
   • Volledig afzonderlijk, gescheiden schadebeheer door de afdeling DEFENDO.
   • Als u schade lijdt, zal DEFENDO de schade terugvorderen van de persoon die daarvoor aansprakelijk is (buiten overeenkomst).
   • Is de aansprakelijke persoon insolvabel, dan zal DEFENDO zelf uw schade vergoeden als geen enkele andere instelling uw schade vergoedt.
   • Wanneer u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf, zal DEFENDO uw strafrechtelijke verdediging op zich nemen.
   • Als u met ons van mening verschilt over de manier waarop het geschil behandeld wordt, dan kunt u het geschil voorleggen aan een neutrale advocaat.

   

 • Casco: verzekert de schade aan uw eigen vaartuig, ook als u schuld hebt aan het ongeval.
  •  
   • Vergoedt verlies, beschadiging of verdwijning van het vaartuig door ongevallen tijdens de vaart of tijdens het verblijf op het water.
   • Ongevallen tijdens het vervoer over het land zijn verzekerd.
   • Ook brand, ontploffing, (poging tot) diefstal en vandalisme zijn verzekerd.

  Kenmerken

  • De cascoverzekering wordt alleen verleend als aanvulling op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

   

   

 • Bijstand: bijstand in probleem- of noodsituaties.
 •  

  Uitgebreide bijstand voor de opvarenden en het vaartuig in probleem- of noodsituaties of wanneer dringende hulpverlening nodig is.