Afdrukken

Waarborgen

  • Een ruime definitie van economische ongeschiktheid, waarbij gedurende het eerste jaar van ziekte of na een ongeval alleen rekening wordt gehouden met het eigen beroep.
  • U kiest zelf vanaf welke maand na de vaststelling van arbeidsongeschiktheid KBC u een uitkering moet uitbetalen.
  • U kunt kiezen voor een beperkte verzekering Gewaarborgd Inkomen waarin alleen de ziekten en ongevallen in het privéleven zijn gedekt.
  • U kunt kiezen tussen een vaste, een klimmende of een geïndexeerde rente.
  • De premie kan fiscaal in mindering worden gebracht.