Afdrukken

Waarborgen

Standaardwaarborgen

Optionele waarborgen

 

Standaardwaarborgen

Uiteraard werken we op maat, maar standaard kunnen we ervan uitgaan dat de verzekering dekking verleent voor volgende gevaren:
• brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsschade, abnormale uitstoot van rook of roet binnen in een gebouw
• aanrijding door voertuigen, vallen van luchtvaartuigen, aanraking van de gebouwen door dieren, vallende bomen, kranen en hijstoestellen
• kwaadwillige beschadiging: vandalisme en arbeidsconflicten of aanslagen
• water en stookolie
• glasbreuk en aanverwante gevaren
• storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
• natuurrampen: overstroming, aardbeving, aardverschuivingen en aardverzakkingen

- Als de verzekerde huurder is, dan is hij zeker dat hij voor de schade door brand en aanverwante gevaren, waarvoor hij aansprakelijk wordt gesteld, geen financiële gevolgen draagt

- Daarnaast is er dekking voor schade die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval, bv. door het redden van personen en goederen, door maatregelen om de schade te beperken;

- Bijkomend is er ook dekking voor de aansprakelijkheid voor stoffelijke schade veroorzaakt aan derden en aan huurders of gebruikers;

- Volgende kosten zijn ook gedekt:
• kosten van afbraak en opruiming
• kosten voor bodemsanering, behalve als de vervuiling het gevolg is van een geleidelijke gebeurtenis, een natuurramp, corrosie van de tank of leiding en het wegvloeien van stookolie
• kosten van voorlopige beveiliging
• huisvestigingskosten
•......

 

Optionele waarborgen

 • Alle risico gebouw

  Voor sommige gebouwen kunnen we alle schade verzekeren aan het gebouw, met uitzondering van enkele expliciete uitsluitingen.
 • Diefstal

  De verzekering diefstal beschermt u tegen verlies of beschadigingen van goederen door diefstal of poging tot diefstal.
 • Alle risico informatica- en bureelmateriaal of specifieke voorwerpen

  Deze verzekering beschermt u tegen de onverwachte beschadiging, vernieling of het verlies van de verzekerde specifieke voorwerpen.
 • Bedrijfsschade

  De waarborg bedrijfsschade beschermt u tegen een daling in het bedrijfsresultaat door de onderbreking of de vermindering van de door de verzekerde op de ligging uitgeoefende beroepsactiviteit ten gevolge van een verzekerd schadegeval.
 • Waardenverzekering

  De waardenverzekering beschermt tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden.
 • Schade door wijziging van de omgevingsfactoren

  Deze waarborg beschermt u tegen beschadiging van de verzekerde goederen door een onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren in de verzekerde bedrijfsgebouwen, zoals de temperatuur, luchtsamenstelling en -vochtigheid.
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en rechtsbijstand

  De waarborg B.A.-gebouw beschermt u tegen eisen om schadevergoedingen die derden instellen voor schade door de gebouwen veroorzaakt. De waarborg rechtsbijstand gebouw zorgt ervoor dat alles wordt gedaan opdat de verzekerde krijgt wat hem toekomt wanneer hij geconfronteerd wordt met een juridisch geschil in verband met de verzekerde gebouwen