Afdrukken

Waarborgen

Wat is verzekerd?

De verzekering verleent dekking voor verlies door diefstal, beschadiging door diefstal of poging tot diefstal van:
- de inhoud in de verzekerde gebouwen: hierbij kan het gaan om koopwaar, materieel, inboedel en waarden
- onder bepaalde omstandigheden, de inboedel en het materieel buiten de gebouwen;
- (delen van) de gebouwen

Bijkomend dekt deze verzekering de vervanging van de gestolen of verloren sleutels van de buitendeuren en van de safe van de gebouwen op de verzekerde ligging en de kosten om de bijhorende sloten te vervangen door gelijksoortige sloten. Deze waarborg verlenen wij tot een bedrag van 500 euro (ABEX 480).

Ook de kosten van voorlopige beveiliging en de expertisekosten nemen wij voor onze rekening.