Afdrukken

Waarborgen

Verzekerd is:

  • terugvorderen van schade. Wanneer de verzekerde schade lijdt, zal DEFENDO, de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van KBC, de schade terugvorderen van de aansprakelijke derde.
  • vergoeding bij insolventie. Wanneer geen schadevergoeding kan worden bekomen bij de aansprakelijke persoon omdat hij insolvabel is, zal DEFENDO de schade vergoeden.
  • strafrechtelijke verdediging. Wanneer de verzekerde strafrechtelijk vervolgd wordt naar aanleiding van een verzekerd schadegeval in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zal DEFENDO de strafrechtelijke verdediging op zich nemen vanaf het gerechtelijk onderzoek.