Afdrukken

Waarborgen

Wettelijk verplichte arbeidsongevallen

Voor elk ongeval met lichamelijk letsel dat gebeurt:

 • tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
 • of op weg naar en van het werk,

  zijn volgende waarborgen verzekerd:
   
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • overlijden: begrafenisuitkering, transport van stoffelijk overschot, lijfrente voor overblijvende echtgen(o)t(e), wezenrente
 • medische en aanverwante kosten
 • verplaatsingskosten

De uitkeringen zijn wettelijk bepaald en de vergoedingen worden berekend op basis van de werkelijke bezoldigingen beperkt tot het wettelijk plafond.

Optionele bijkomende waarborgen

 • Excedent loon

  Voor werknermes die meer dan het wettelijk maximum uitkeringsplafond arbeidsongevallen verdienen (bv. hoger kader) kunnen wij het deel verzekeren dat boven dit maximum ligt. Dit vermijdt onaangename verrassingen.
   
 • Gewaarborgd loon

  Deze verzekering waarborgt de terugbetaling van het gewaarborgd loon dat de werkgever verschuldigd is aan de verzekerde werknemer na een arbeidsongeval. In deze verzekering zijn eveneens de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid begrepen. Meer info.
 • Ongevallen privé leven van de werknemers

  Deze verzekering vergoed de werknemers van de verzekerde onderneming die in hun privéleven het slachtoffer worden van een ongeval. Hier vindt u meer info.
 • Verzekering van de ongevallen van de onbezoldigde helpers.
  Hier vindt u meer.