Afdrukken

Waarborgen

Welke waarborgen kunnen voorzien worden in een groepsverzekering?

 • opbouw van een aanvullend pensioen
 • verzekering van een kapitaal bij overlijden
 • verzekering van een gewaarborgd inkomen
 • hospitalisatieverzekering

Rekening houdend met het vooropgesteld budget kan elke werknemer, volgens zijn specifieke gezinssituatie, de gewenste accenten leggen.


Opbouw van een aanvullend pensioen

De manier van pensioenopbouw is afhankelijk van de keuze die u maakt uit ons aanbod van producten:

 • Team Benefit Plan
  • Team Benefit Plan is een groepsverzekering, waarbij aan elke premie een gewaarborgd jaarlijks minimumrendement wordt toegekend van 3,25% voor loontrekkenden en 2,50% of 0% voor zelfstandigen naargelang de gekozen optie. Dit gewaarborgd minimumrendement wordt vermeerderd met een deling in de winst.
  • Als u kiest voor 100% zekerheid, is dit voor u het geschikte product.
 • Team Benefit Bonus
  • Team Benefit Bonus combineert de voordelen van beide systemen: het kapitaal wordt opgebouwd door de toekenning van een gegarandeerde interest van 3,25% voor loontrekkenden en 2,50% of 0% voor zelfstandigennaargelang de gekozen optie. Dit gewaarborgd minimumrendement wordt vermeerderd met een deling in de winst. Deze winstdeling wordt belegd in één door de werkgever vastgelegd tak 23 fonds.
 • Extra voordelen toekennen aan een specifieke medewerker

  Afsluiten Individuele Pensioentoezegging

  Indien aan een aantal voorwaarden voldaan is, bestaat de mogelijkheid om voor een specifieke medewerker een Individuele Pensioentoezegging af te sluiten (IPT), bovenop de groepsverzekering. Op deze manier kan aan deze medewerker een extra voordeel toegekend worden, weliswaar rekening houdend met de fiscale grenzen.


  Als werkgever bent u wettelijk verplicht om jaarlijks het aantal individuele pensioentoezeggingen dat toegekend werd voor loontrekkenden in het afgelopen jaar mee te delen en het bewijs te leveren dat in de onderneming voor alle werknemers een pensioenstelsel bestaat.