Afdrukken

Waarborgen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Iedereen die door een foute handeling schade toebrengt aan personen of goederen kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Wanneer u schade berokkent aan een klant moet u deze niet alleen vergoeden, ook het imago van uw zaak kan er behoorlijk onder lijden. De KBC-Polis Handel en Diensten omvat dan ook een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zodat uw klanten altijd kunnen rekenen op een billijke vergoeding.

Rechtsbijstand

Uw handelszaak kan ook schade oplopen door toedoen van iemand anders. Belangrijk is dan dat u krijgt waar u recht op hebt. De rechtsbijstandsverzekering helpt u daarbij.

Personeelsverzekeringen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht uw werknemers te verzekeren tegen ongevallen op het werk en op weg van en naar het werk. De KBC-Polis Handel en Diensten heeft in dat verband altijd een passende oplossing voor alle personeelscategorieën.

Verzekering lichamelijke ongevallen

De KBC-Polis Handel en Diensten biedt formules die voorzien in een vervangingsinkomen nadat de verzekerde het slachtoffer werd van een ongeval, zowel op het werk als in het privé-leven. Zo is er voor de zaakvoerder, de vennoten, meewerkende echtgenote en kinderen een formule die sterk gelijkt op de verplichte arbeidsongevallenverzekering. Als zelfstandige kunt u zich dus even goed verzekeren als uw personeel!