Afdrukken

Waarborgen

Er zijn twéé types hospitalisatiepolissen:

 • een basispolis, waaruit wat luxe verdwenen is maar die de grote schadeposten blijft dekken;
 • en de klassieke, uitgebreide polis, die dan ook duurder uitvalt.

Een klassieke hospitalisatieverzekering:

 • voorziet een vaste franchise die schommelt tussen de 75 en de 250 eur;
 • voorziet voor de verzekerde hospitalisatie een onbeperkt waarborgbedrag voor de meeste kosten die niet ten laste genomen worden door het ziekenfonds;
 • vergoedt de medische kosten van pré en posthospitalisatie op doktersvoorschrift gedurende 2 maanden voor de hospitalisatie en 6 maanden erna;
 • vergoedt de kosten voor ambulante verzorging bij zware ziekten;
 • geeft u recht op uw persoonlijke AssurCard: na een telefonische aangifte verloopt alle verdere administratie rechtstreeks tussen het aangesloten ziekenhuis en KBC Verzekeringen.

Een basispolis:

 • voorziet in een gedifferentieerde franchise: 400 eur per hospitalisatie in een éénpersoonskamer, maar slechts 50 eur per hospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer. Bovendien geldt er voor opnames in een tweepersoonskamer een maximumfranchise van 150 eur per verzekeringsjaar;
 • voorziet voor de verzekerde hospitalisatie een onbeperkt waarborgbedrag voor de meeste kosten die niet ten laste genomen worden door het ziekenfonds;
 • voorziet voor een aantal gevallen een forfaitaire tussenkomst, bijvoorbeeld:
  • voor niet gecompliceerde bevallingen wordt forfaitair 500 eur betaald
  • voor de kosten van pré en posthospitalisatie wordt forfaitair 10 eur per hospitalisatiedag betaald met een maximum van 100 eur
 • voorziet in een onbeperkte dekking van de kosten van ambulante verzorging bij zware ziekten. Dergelijke ziekten kunnen onvermijdelijke, zware kosten met zich meebrengen en daar dient onze verzekering nu net voor.