Afdrukken

Waarborgen

Als arts, tandarts, apotheker of kinesist bent u zowel de verzekeringnemer als de verzekerde.

Het contract kan zowel afgekocht worden of in pand worden gegeven. Bovendien kan ook een voorschot op de polis worden genomen.

U kunt opteren voor een uitkering in de vorm van een kapitaal of een rente.