Afdrukken

Waarborgen

Zekerheid over de waarborgen

  • de KBC-polis heeft zeer weinig uitsluitingen: enkel medisch of ethisch echt onaanvaardbare handelingen zijn niet verzekerd;
  • zowel uw beroepsaansprakelijkheid als uw exploitatierisico zijn verzekerd;
  • de verzekerde bedragen zijn zeer hoog: 4 957 870,50 EUR voor lichamelijke schade en 495 787,05 EUR

Zekerheid in de tijd

  • de KBC-polis hanteert het 'loss occurrence' principe. U bent dus verzekerd voor alle schade tijdens de duurtijd van uw polis;
  • ook claims van patiënten ingesteld nadat u met pensioen bent gegaan of nadat u plots bent overleden, zijn verzekerbaar;
  • uw verzekering geldt voor de volledige duur van de wettelijke verjaringstermijn.

Zekerheid in de schaderegeling

  • wanneer u met een schadeclaim wordt geconfronteerd, kunt u rekenen op de persoonlijke bijstand van uw KBC-verzekeringsagent.