Afdrukken

Waarborgen

 • Verzekering bodem- en watersanering op het eigen bedrijfsterrein en bij derden;
 • verzekering aansprakelijkheid voor de gevolgschade;
 • verzekering rechtsbijstand voor het geval verontreiniging vanuit andere percelen binnendringt of dreigt binnen te dringen. Deze verzekering omvat ook bijstand voor geschillen met de OVAM;
 • facultatieve uitbreiding met verzekering bedrijfsschade.

 

 

VOOR WELKE BEDRIJVEN?

De KBC-Milieupolis is er ten behoeve van Vlaamse KMO's die actief zijn in o.m. de volgende sectoren:

 • Beton-, cement-, kalk- en gipsnijverheid
 • Bouw- en installatienijverheid
 • Brandstoffenhandel
 • Handel in en opslag van chemische producten
 • Garages, benzinestations, transportbedrijven, loonwerkers
 • Glas- en keramische nijverheid
 • Grafische industrie
 • Horeca
 • Houtbewerking
 • Glastuinbouw
 • Metaalnijverheid
 • Papier- en Productie en bewerking van goederen van rubber en kunststof en van elektrische toestellen kartonindustrie
 • Textielnijverheid
 • Voedings- en tabaksnijverheid

De KBC-Milieupolis is er ook voor ziekenhuizen, rusthuizen, laboratoria, scholen, bibliotheken, archieven, musea en sportcentra.