Afdrukken

Waarborgen

Wat is verzekerd?

De verzekering verleent dekking voor het verlies aan winst en het doorlopen van de vaste kosten als gevolg van materiële schade. De kosten door de verzekerde gemaakt om de bedrijfsschade te beperken zijn ook gedekt.

U kan kiezen tussen enkele formules waarvan de belangrijkste zijn:

- formule op basis van een dagvergoeding
- formule op basis van de omzet