Afdrukken

Waarborgen

Wat is verzekerd?

Alle beschadigingen en verliezen aan bouwwerken. De dekking is opgevat als een alle risico's dekking. D.w.z. dat alles verzekerd is, behalve dat wat uitdrukkelijk is uitgesloten.
Enkele voorbeelden van verzekerde gevaren:
- storm, blikseminslag, overstroming, grondverschuiving;
- brand, ontploffing;
- onvoorzichtingheid, onhandigheid, nalatigheid;
- diefstal met of zonder braak, poging tot diefstal, vandalisme, kwaad opzet;
- schade of verlies tgv een uitvoeringsfout, ontwerpfout, materiaalfout.

Schade aan derden, voorgevallen op de bouwplaats. Het kan gaan om:

- schade door de uitvoering van het werk, aanvullend op de aansprakelijkheidsverzekering van de
bouwheer, aannemer of architect;
- stoffelijke schade aan naburige gebouwen (burenhinder).

Indien u dit wenst kunt u ook de technische uitrusting, de voorlopige bouwwerken, de
bouwmaterialen en de werftoestellen laten verzekeren.


Wat is niet verzekerd?

Enkele belangrijke uitsluitingen:
- de schade die bestaat uit een fout in de materialen of het concept
- verlies aan winst
- schade door het niet-naleven van de regels van de kunst door een persoon met leidinggevende bevoegdheid.