Afdrukken

Waarborgen

Standaardwaarborgen

Optionele waarborgen

 

Standaardwaarborgen

In deze verzekeringen zijn alle waarborgen opgenomen die standaard deel moeten uitmaken van een degelijke brandverzekering voor een woning. De verzekering is momenteel één van de beste op de verzekeringsmarkt.

  • Alle risico-dekking voor de woning indien u ook de inhoud meeverzekerd.

De verzekering verleent een alle risico-dekking voor de gebouwen met inbegrip van de gehuurde garage. Dit biedt u het voordeel dat u voor alle mogelijke schade bent verzekerd, behalve voor een zeer beperkt aantal expliciete uitsluitingen.

  • Alle risico of multi risico-verzekering voor de inhoud.

De inhoud is naar keuze verzekerd in een alle risico- of multirisico-verzekering. In de multi risico-verzekering is de inhoud verzekerd tegen brand, storm, waterschade, glasbreuk, natuurrampen en een schadegeval aan het gebouw dat zich voortzet op de inhoud. Bij de alle risico-formule gaan we iets verder en verzekeren wij alle mogelijke schade behalve een beperkt aantal gevallen die we expliciet uitsluiten.

  • Aansprakelijkheid.

Bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor schade aan vakantiewoning, aan een lokaal of tent die u huurt, aan de studentenkamer van uw kinderen, aan de garage die u huurt voor particulier doeleinden, aan goederen van derden door de voortzetting van een verzekerd schadegeval aan de woning;

  • Bijstand

Bij schade zoeken wij, indien nodig, tijdelijk onderdak, wordt uw beschadigd goed bewaakt, uw overblijvende inboedel wordt veilig ondergebracht en bij hospitalisatie krijgt u assistentie van gezinshulp.

 

Optionele waarborgen

 

Diefstal

Ontvreemding van de inhoud met braak of geweld, beschadiging van dgebouw of inhoud door diefstal, vervanging van sloten en sleutels na verlies of diefstal van sleutels.

Waardevolle voorwerpen

Alle waardevolle voorwerpen (bv. kunstvoorwerpen, dure medische apparatuur, video of foto-apparatuur,...) kunnen worden opgenomen in de polis en voor een overeengekomen bedrag verzekerd en eventueel in alle-risico worden verzekerd.

BA en rechtbijstand gebouw

Eigenaars dienen, wanneer zij niet over een BA gezinspolis bij ons beschikken, deze waarborg te onderschrijven voor schade door het gebouw aan derden. Bijv. pannen vallen van het dak op een wagen of of een voorbijganger.

Bodemsanering

Als u verwarmt met stookolie, hebt u ondergronds of bovengronds een stookolietank liggen. Maar een tank en de leidingen ervan kunnen beginnen te lekken. Vaak als gevolg van corrosie. Wist u dat meer dan 3% van de tanks lek is, zowel nieuwe als oude?

  • U bent wettelijk verplicht de bodem te saneren.

Wanneer tijdens een (wettelijk verplichte) controle een lek in uw tank wordt vastgesteld, dan bent u verplicht om op uw eigen kosten de bodem te saneren. Ook als de vervuiling niet uw schuld is.

  • De kosten van een bodemsanering kunnen hoog oplopen.

Een bodemsanering kan tienduizenden euro's kosten. Daarom verzekert KBC deze kosten tot 40 000 euro (dit bedrag wordt geïndexeerd en is in werkelijkheid hoger. KBC neemt het risico en de kopzorgen van u over.

Tegen een beperkte meerpremie neemt de verzekerinsmaatschappij het risico en ook de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering van u over. En dat voor tanks met een capaciteit tot maximaal 6 000 liter stookolie.

Onrechtstreekse verliezen

Wij verhogen forfaitair de schadevergoeding met het gekozen percentage, doch maximaal met 10%.

Rechtsbijstand huurder

Voor u, als huurder-bewoner, kunnen we een speciale verzekering rechtsbijstand aanbieden. Hebt u ruzie met uw huisbaas over bijvoorbeeld de centrale verwarming die nog steeds niet is hersteld? Dan kunt u een beroep doen op uw verzekering rechtsbijstand huurder. Wij komen op voor uw belangen.

Alle risico inhoud

Inboedel alle risico's

Uw inboedel is standaard verzekerd op multi risico basis (enkel de opgesomde risico's). U kunt de inboedel echter ook tegen alle risico's laten verzekeren. Dan wordt er wel een hogere franchise (namelijk driemaal de standaardfranchise) toegepast. Bijkomend is wel diefstal verzekerd tijdens de periode van de verhuizing naar een (nieuwe) woning.

ABR (bouwrisico's)

Bijkomende verzekering voor:

- de schade die tijdens de werkzaamheden aan de woning wordt berokkend;

- uw aansprakelijkheid voor schade aan goederen van uw buren;

- de personen die u kosteloos komen helpen: zowel hun aansprakelijkheid bij een ongeval als de lichamelijke schade die ze hierbij zouden oplopen, zijn verzekerd. De verzekering betaalt in het bijzonder de medische kosten terug die uw helpers nog moeten betalen na de tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Bedrijfsschade vrij beroep

Voor wie in zijn woning een vrij beroep uitoefent. Deze verzekering dekt de bedrijfsschade, te wijten aan een onderbreking of vermindering van de beroepsactiviteit na brand of een ander verzekerd schadegeval. Per werkdag inactiviteit is een vooraf bepaalde vergoeding vastgesteld.

Huurders met afstand van verhaal voor het gebouw

U huurt een woning en uw verhuurder garandeert u ‘afstand van verhaal'. U denkt dus dat u nooit zult moeten opdraaien voor schade aan het gebouw en u verzekert zelf alleen uw inboedel. Hoeft u zich nu verder geen zorgen meer te maken?

Als de ‘afstand van verhaal' niet in het huurcontract staat, maar alleen in de polis van uw verhuurder, kan hijzelf nog wel verhaal op u uitoefenen.

Zelfs wanneer uw huurcontract de ‘afstand van verhaal' wel vermeldt, zult u dikwijls toch nog eventuele glasschade of braakschade moeten vergoeden.

Ook uw buren kunnen u aansprakelijk stellen wanneer een schadegeval zich uitbreidt naar hun eigendom. Bovendien bent u voor een boel extra's niet verzekerd, zoals bijvoorbeeld ‘vervangend verblijf'.

U merkt het, bij ‘afstand van verhaal' zitten er heel wat addertjes onder het gras. Daarom bieden wij u een speciale formule voor huurders met een ‘afstand van verhaal'-clausule in hun huurcontract.

Voordelen

- U geniet de volledige dekking van onze woningpolis, uitgezonderd uw huurdersaansprakelijkheid, waarvan u immers werd ontslagen in uw huurcontract.
- Maakt uw huurcontract een uitzondering voor glasschade en braakschade? Dan zal KBC die toch vergoeden.
- Ook tegen het verhaalrecht van uw buren verzekert KBC u voor 100%.
- U geniet 60% korting op het normale tarief voor huurders.
- Alle extra dekkingen blijven verzekerd.

Eigenaars van appartementen

Wij bieden heel concurrentiële formules aan voor de globale polis van het hele gebouw. Wij verwijzen hiervoor naar de verzekeringen voor de vereniging van eigenaars.

U bent eigenaar van een appartement en de vereniging van mede-eigenaars waarvan u deel uitmaakt, stelde een syndicus aan die verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw. De syndicus sluit in naam van iedere mede-eigenaar een brandverzekering, maar volstaat die voor u?

Mogelijk voerde u verbeterings- of verfraaiingswerkzaamheden uit in uw appartement. Weet dat die meestal niet mee opgenomen zijn in de syndicuspolis. Die polis gaat meestal uit van een gemiddelde waarde per appartement, zodat ook een te lage schatting van de totale waarde niet altijd uitgesloten is.

Ook wat de dekkingen en vergoedingsgrenzen betreft, hebt u niet altijd 100% zekerheid.

Daarom bieden we een nieuwe formule aan, speciaal voor u als mede-eigenaar met een syndicuspolis.

Voordelen
- Verbeterings- en verfraaiingswerkzaamheden, evenals onderverzekering (tot 20%), worden meeverzekerd.
- U bent ten volle beschermd door de formule ‘alle risico's' van de woningpolis.
- U krijgt 60% korting op het normale tarief 'eigenaar'.
- U wordt vergoedt boven op de vergoedingsgrenzen van de syndicuspolis.