Afdrukken

Waarborgen

Wat is verzekerd?

Enkel waarden die uw eigendom zijn of die u bewaart voor rekening van derden, zijn verzekerd. De verzekering geldt standaard tot 2 000 euro (ABEX 480) voor de waarden die zich in de gebouwen op de vermelde ligging bevinden.

Diefstal gepleegd in ruimten tijdens de uren dat deze vrij toegankelijk zijn, is enkel verzekerd als het diefstal betreft met geweld of bedreiging op de persoon.

Het betreft een 'alle risico's'-verzekering. Dit betekent dat alles verzekerd is, behalve wat uitdrukkelijk uitgesloten is.

Bijkomend - boven op de standaardverzekering van 2 000 euro (ABEX 480) - kan u ook de volgende waarden verzekeren:

- de waarden in de brandkast: er is ook dekking gedurende financiële verrichtingen in de ruimte waar de brandkast staat
- de waarden in de kassa's: als de diefstal gebeurt tijdens de openingsuren of één uur ervoor of erna, is er ook dekking gedurende financiële verrichtingen in de ruimte van de kassa's
- de waarden waarmee de verzekerde onderweg is: nuttig voor verzekerden die op ronde zijn om bij hun klanten te leveren en cash afrekenen
- vals geld: briefjes vanaf 200 euro moeten op hun echtheid worden gecontroleerd.