Afdrukken

Waarborgen

  • Burgerlijke aansprakelijkheid: verzekert de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden in uw privéleven voor schade die u aan anderen toebrengt.
  • Rechtsbijstand: voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen in de privésfeer.
  • Arbeidsongevallen huispersoneel: een wettelijk verplichte verzekering voor iedereen die thuis personeel in dienst heeft (werkvrouw, tuinman, babysit,...).
  • Lichamelijke ongevallen onthaalgezin: dekt de risico's van minderjarige kinderen die onder toezicht van de verzekeringnemer staan.