Afdrukken

Waarborgen

Met deze verzekering verzekert u:

  • personeel dat vast werk voor u verricht én de personen die occasioneel voor u werken of een klus opknappen (ook onofficieel);
  • zowel tijdens het werk als onderweg van of naar u thuis.

Net zoals bij de wettelijke arbeidsongevallenverzekering is uw personeel verzekerd bij overlijden, bij blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid en voor medische kosten.

De verzekering Arbeidsongevallen Huispersoneel is een verplichte verzekering.

Voor personeel dat u tewerkstelt via het PWA-stelsel of dat is ingeschreven bij de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, hoeft u het risico op arbeidsongevallen niet te verzekeren.
Doet u voor huishoudelijke hulp beroep op het systeem van dienstencheques, dan bent u ook niet verplicht de werknemer tegen werkongevallen te verzekeren.