Afdrukken

Waarborgen

Wat is verzekerd?

De verzekering verleent dekking voor:
- elke onverwachte beschadiging of vernieling met een externe oorzaak
- diefstal of poging tot diefstal
- machinebreuk, als u deze waarborg gekozen heeft

Onder machinebreuk verstaan wij de schade door materiaal-, constructie-, montagefouten of montagegebreken en in het algemeen schade door een intern gebrek.

Het betreft een 'alle risico's'-verzekering. Dit betekent dat alles verzekerd is, behalve dat wat uitdrukkelijk is uitgesloten.