Afdrukken

Waarborgen

Schuldsaldoverzekering Klassiek 

Aan de hand van de aflossingstabel in de polis kunt u zien welke kapitalen bij overlijden verzekerd zijn.
U hebt de keuze tussen een vaste jaarpremie, een variabele premie en een eenmalige premie.
U kunt uw SSV Klassiek ook inbouwen in uw KBC-Life (Home) Plan. Meer informatie? Klik hier.

Schuldsaldoverzekering Comfort (gekoppeld aan een KBC Bank Woningkrediet) 

U bent altijd voor het correcte bedrag verzekerd: elke drie maanden wordt de premie herberekend op basis van het openstaande leningbedrag.
Ook bij een gedeeltelijk vervroegde terugbetaling of bij een tussentijdse renteverlaging blijft de SSV Comfort precies de uitstaande schuld volgen.
U kunt de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort ook sluiten met een aanvullende dekking bij arbeidsongeschiktheid.

Aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid

Kiest u voor de aanvullende dekking arbeidsongeschiktheid? Dan neemt de verzekeringsmaatschappij de leninglast geheel of gedeeltelijk over bij een arbeidsongeschiktheid van de verzekerde door ziekte of een ongeval in het privéleven. Er is al een tegemoetkoming vanaf een fysiologische of economische ongeschiktheid van 25%.

De uitkering begint na afloop van een eigenrisicotermijn van één maand. Tijdens deze periode hebt u geen recht op een uitkering. Als u uw beroepskosten bewijst, kunt u doorgaans de premies voor deze aanvullende dekking fiscaal in mindering brengen.