Afdrukken

Waardevolle voorwerpen

Alle waardevolle voorwerpen (bv. kunstvoorwerpen, dure medische apparatuur, video of foto-apparatuur,...) kunnen worden opgenomen in de polis en voor een overeengekomen bedrag verzekerd en eventueel in alle-risico worden verzekerd.

Standaard zijn alle voorwerpen van uw inboedel verzekerd tot - volgens uw keuze - 14.000 of 28.000 euro per voorwerp. Voor collecties geldt bij diefstal een vergoedingsgrens van - volgens uw keuze - 7.000 tot 21.000 euro. Voor juwelen ligt de vergoedingsgrens op -volgens uw keuze - 7000 of 21.000 euro voor de totaliteit en 1800 of 5000 euro per juweel.

Maatwerk voor unieke stukken

Voor zeer waardevolle voorwerpen en collecties wordt aangeraden ze voor hun volledige waarde te verzekeren en een beschrijving ervan op te nemen in de polis.

Voor de waardering van dergelijke voorwerpen moet u wel een beroep doen op een erkend expert. Als de waarde ervan hoger ligt dan 25.000 euro, moet het attest van de expert bovendien om de vier jaar worden hernieuwd. Dat is in uw eigen belang: vermits de waarde van dergelijke objecten kan schommelen, is het belangrijk dat ze voor een correcte waarde zijn verzekerd.

Waardevolle en unieke voorwerpen verzekeren is voor een deel maatwerk. De verzekeringsbehoeften kunnen immers sterk verschillen naargelang van de aard en het gebruik van het voorwerp.